Donsö hamn

På ön där rederi- och fiskenäringen har en central del är hamnen dess hjärta. Ta härliga salta bad från badbryggan, ät gott på någon av restaurangerna eller ge din båt lite extra kärlek. Härifrån hamnen har du tillgång till ett brett utbud av service.
Välkommen till Donsö!

Samrådsunderlag - se Bilaga 4 för inbjudan

Samrådsunderlag - avgränsningssamråd inför tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken för hamnverksamhet i Donsö Djuphamn

Donsö harbour

On the Island, where the shipping and the fishing industry has a central part, the harbour is its beating heart. Enjoy salthy baths from the bathing jetty. Eat something tasty in one of one of the diners. Give your boat a little extra love. From here you have access to a wide range of services.
Welcome to Donsö!


Donsö

Donsö guest harbour

Harbour host (during summer): +46 739 927 256
Harbour master Jonas Backman : 0704 221 222

Information

The guest harbour is open all year round.
Depth in harbour: 4,5 - 5 meters
Number of berths: About 100 on inside of the west pier in the harbour.
In addition to these, there are green posted vacancies. If there is a red sign posted, the site is in use by someone else.
Mooring: Alongside, boom or anchor
Guest harbour prices: The summer season extends between 1st of May to the 30th of September. You can find the prices for the summer season in the table below.

Donsö

Donsö gästhamn

Hamnvärd (under sommaren): 0739 927 256
Hamnkapten, Jonas Backman : 0704 221 222

Information

Gästhamnen är öppen året runt.
Hamndjup: 4,5 - 5 meter
Gästplatser: Cirka 100 st på insidan av västra piren i hamnen.
Utöver dessa finns det lediga platser markerade med gröna skyltar. Är det en röd skylt innebär det att platsen används av någon annan.
Förtöjning: Långsides, bom eller ankare
Priser för gästhamnen år: Tabell nedan avser sommarsäsongen, 1:a maj - 30:e september.

Båtlängd Vessel length Pris / dygn Price / day
Upp till 9 meter Less than 9 meters 250 krSEK
9-12 meter 9-12 meters 300 krSEK
12-15 meter 12-15 meters 380 krSEK
15-18 meter 15-18 meters 510 krSEK
Över 18 meter More than 18 meters 580 krSEK

Övriga året (1/10 - 30/4) är det en enklare prissättning och det kostar 150 kr / dygn. Båtar längre än 15 meter betalar 200 kr / dygn.
Alla priser är självklart inklusive el och vatten.

During the rest of the year (1/10 - 30/4) you'll pay 150 SEK / day. Vessels more than 15 meters will pay 200 SEK / day.
Water and electricity is off course included in the price.

Service

Service

Included in the harbour fee

There are toilets and showers available. They require a code which you'll find on the harbour fee receipt. There is also a washing machine available during the summer season to a fee of 50 SEK for each occasion.

Other services

  First Aid
 • There's a defibrillator nearby the toilets by the western pier.
 • If you want to know what's going on in the world
 • Access to the internet through the harbours free WiFi.
 • If you want to treat yourself
 • Noretti pizzeria
 • Restaurant Isbolagetlänk
 • If you're craving something sweet
 • Popcicle Café
 • Ice cream stand (Open during the nice summer days)
 • If you enjoy the scent of barbecue in the evening
 • Barbecue spots on the western pier

Looking forward to Your visit!

Ingår i hamnavgiften

Toalett och dusch finns, koden för att komma in finns på kvittot för hamnavgiften.
Även tillgång till tvättmaskin 50 kr per tillfälle.

Övrig service

  Första hjälpen
 • Hjärtstartare finns vid toaletterna längst bort i hamnen.
 • Om du vill veta vad som händer i resten av världen
 • Tillgång till internet via hamnens wifi.
 • Om du vill unna dig något
 • Noretti pizzeria
 • Restaurang Isbolaget
 • Om du är sugen på något sött
 • Popcicle Café
 • Glasskiosk (Öppet fina dagar på sommaren.)
 • Om du njuter av doften av grillning på kvällen
 • Grillplatser finns på den yttersta piren.

Kontakta hamnen

HAMNKAPTEN

Ekonomi och båtlyft
Telefon: 0704 221 222
donso@donsohamn.se

HAMNVÄRD

Tillgänglig under sommarsäsongen
Telefon: 0739 927 256
donso@donsohamn.se

HAMNKONTORET

Donsö Hamnväg 35
430 82 Donsö

Contact the harbour

HARBOUR MASTER

Economy and boat lift
Telephone: +46704 221 222 donso@donsohamn.se

HARBOUR HOST

Available during the summer season.
Telephone: +46 739 957 256
donso@donsohamn.se

HARBOUR OFFICE

Donsö Hamnväg 35
430 82 Donsö

Om Donsö

Donsö är med sina cirka 1500 invånare en levande ö i Göteborgs södra skärgård.
Från det ursprungliga fiskarsamhället har framåtanda och intresset för sjöfart drivit ön framåt, generation efter generation. Detta har gjort Donsö till Sveriges tredje största redarort efter Stockholm och Göteborg, och ett flertal av de 60-tal företag registrerade på Donsö är inom rederi och sjöfartsnäring.
Liksom övriga öar i den södra skärgården är Donsö bilfri, man tar sig runt på cykel, moped eller med golfbil.
Det finns två fina promenadslingor, en i norr och en i söder. Den norra börjar vid Donsövallen och den södra i Torholmen. Båda slingorna bjuder dig på vacker utsikt, bord att ta en fikapaus vid och möjlighet till bad.
På sommaren är ett svalkande bad aldrig långt borta oavsett var på ön du befinner dig. I närheten av gästhamnen ligger Korsholmen och på den yttersta piren finns en trevlig badbrygga. På öns östra sida ligger Lökholmen och vandrar du längs med havet på Donsös södra sida kommer du då och då stöta på en badstege som lätt tar dig från klipporna ner i havet.
Kom och utforska ön som vi kallar hem och upplev skärgårdslivet när det är som bäst.

About Donsö

Located in the southern archipelago of Gothenburg, Donsö is a flourishing island with approximately 1500 permanent inhabitants. From the original fishing community the island has taken its place as the third largest shipping community in the country. About sixty companies are registered here and several of them are within the shipping and maritime industry. Donsö is like the other islands in the southern archipelago when it comes to car traffic. There is none. You get around by bike, moped or golf cart. The island has two beautiful walking trails. One in the north and one in the south. The one in the north starts at Donsövallen. The south trail starts at Torholmen. You can expect beautiful views, tables to have a coffee at and the possibility of swimming on both trails. No matter where you are on Donsö during summer, you'll never be far from a refreshing bath. Near the guest harbour is Korsholmen. The outer pier contains a nice bathing jetty. On the east side of the island is Lökholmen. And if you walk along the ocean on the south side you'll come across a bath ladder every now and then, making an easy transit from cliff to water. Come and explore the island we call home and experience the life in the archipelago at its best.

Vinterförvaring

Winter time storage

Här finner ni priser på upptagning, vinterplats med mera. Har du några frågor, vänligen maila donso@donsohamn.se eller ring.

Here you will find prices on the boat lift, winter storage (outdoors) and more. If you have any questions, please call or send an email to donso@donsohamn.se.

Priser avser en säsong

Prices for one season

Båtlängd Vessel length Markhyra Ground rent Båtupptagning (ex avspolning) Boat lift (no rinsing) Miljöavgift/avspolning Environmental fee for the rinsing
Upp till 6 meter Less than 6 meters 1137,50 krSEK 550 krSEK 300 krSEK
6 - 7 meter 6 - 7 meters   1375 krSEK 750 krSEK 560 krSEK
7 - 8 meter 7 - 8 meters 2000 krSEK 800 krSEK 750 krSEK
8 - 9 meter 8 - 9 meters   2450 krSEK 850 krSEK 750 krSEK
9 - 10 meter 9 - 10 meters   2937,50 krSEK 1000 krSEK 750 krSEK
10 - 11 meter 10 - 11 meters 3500 krSEK 1100 krSEK 1000 krSEK
11 - 12 meter 11 - 12 meters 1200 krSEK 1000 krSEK

Alla priser inkluderar moms.

All prices includes VAT.

Styrelsen

Board

Ordförande

Chairman

 • Jonas Backman

Styrelseledamöter

Board members

 • Bror Lorens Backman
 • Dan-Erik Andersson
 • David Kristensson
 • Dick Elvhäger
 • Håkan Wiberg

Styrelseledamöter

Board members

 • Johan Kristensson
 • Kenth Möller
 • Lennart Jansson
 • Marcus Backman
 • Morgan Olsson
 • Runar Jansson
 • Stefan Johansson

Styrelsesuppleanter

Deputy board members

 • Ann Olofsson
 • Hjalmar Lorensson