Donsö hamn

Välkommen till oss, hamnen är hjärtat på vår ö där rederi- och fiskenäringen har en central del. Ifrån Donsö hamn har du närhet till bad och ett brett utbud av service.
Hamnvärd (under sommaren): 0739 927 256

Donsö harbour

Welcome to Donsö! Our harbour is the heart of the island, where shipping and fishing industry has a central part. A fresh salty swim is never far away and close by you have a wide range of services.
Harbour host (during summer): +46 739 927 256


Donsö

Donsö guest harbour

Harbour host (during summer): +46 739 927 256
Harbour master, Roland Olofsson: +46704 221 222

Information

Depth in harbour: 4,5 - 5 meters
Number of berths: About 100 on inside of the west pier in the harbour.
In addition to these, there are green posted vacancies. If there is a red sign, it means that the site is in use by someone else.
Mooring: Alongside, boom or anchor The harbour is open all year round.
Guest harbour prices 2019/2020: The summer season from the 1st of May to the 30th of September, see table below. Winter prices which applies for the rest of the year is 150 SEK / day (vessels above 15m 200 SEK / day). Water and electricity included.

Donsö gästhamn

Hamnvärd (under sommaren): 0739 927 256
Hamnkapten, Roland Olofsson: 0704 221 222

Information

Djup i hamnen: 4,5 - 5 meter
Gästplatser: Cirka 100 st på insidan av västra piren i hamnen.
Utöver dessa finns det grönskyltade lediga platser. Är det en röd skylt innebär det att platsen brukas av någon annan.
Förtöjning: Långsides, bom eller ankare
Hamnen är öppen året runt.
Priser för gästhamnen år 2019/2020: Tabell nedan avser sommarsäsongen, 1:a maj - 30:e september. Övriga året (1/10 - 30/4) är det en enklare prissättning och det kostar 150 kr / dygn. Båtar längre än 15 meter betalar 200 kr / dygn. Inklusive el och vatten.
Båtlängd Vessel length Pris / dygn Price / day
Upp till 9 meter Less than 9 meters 210 krSEK
9-12 meter 9-12 meters 250 krSEK
12-15 meter 12-15 meters 330 krSEK
Över 15 meter More than 15 meters 500 krSEK

Service

Toalett och dusch finns, en kod krävs och denna ingår i hamnavgiften. Tvättmaskin finns. Vid toaletterna längst ut i hamnen finns även en hjärtstartare.

Utöver detta finns även en sjömack (Istappen), trailerramp med elvinsch, grillplats, miljöstation, sugtömning, livsmedel (Yngves livs, öppet vardagar 9:30-19, lördagar 9:30-14 och söndagar 11-14), pizzeria Noretti, Restaurang Isbolaget, järn-, färg- & diversehandeln - Hamnaffären samt lekplats. Donsö hamn är medlem i Gästhamnsguiden. Tillgång till internet i hamnen som nås genom wifi!

Service

Toilet and shower available, requires code that is part of the fee. There is also a washing machine. Nearby the toilets by the western pier there is defibrillator.

In addition to this there is also a marine service station (Istappen), trailer ramp with electric windlass, barbecue spots, recycling station, suction drainage, a food/groceries store (Yngves livs, open weekdays 9:30-19, Saturdays 9:30-14 and Sundays 11-14), Noretti pizza, Restaurant Isbolaget, hardware and supplier store - Hamnaffären. Donsö harbor is a member of Gästhamnsguiden. Internet access in the harbour can be reached through wifi.

Looking forward to Your visit!


Kontakta hamnen

HAMNVÄRD

Telefon: 0739 927 256
donso@donsohamn.se

HAMNKONTORET

Donsö Hamnväg 35
430 82 Donsö
Telefon: 0704 221 222

Contact the harbour

HARBOUR MASTER

Telephone: +46 739 957 256
donso@donsohamn.se

HARBOUR OFFICE

Donsö Hamnväg 35
430 82 Donsö
Telephone: +46 704 221 222

Om Donsö

Donsö är en ö i Göteborgs södra skärgård och är precis som de andra öarna bilfri. Trafiken består av moper och golfbilar. Det bor cirka 1500 personer och Donsö är ett väldigt levande samhälle året runt. Cirka 60 företag finns på ön varav flertalet inom rederi- och sjöfartsnäringen. Donsö har två väldigt vackra naturslingor, i söder och norr. De börjar i Torholmen respektive vid Donsövallen i norr. På sommaren är ett salt bad aldrig långt bort, i närheten av gästhamnen ligger Korsholmen och på östra sidan ön Lökholmen. Nästan längst ut på den yttre piren finns en nybyggd badbrygga.

About Donsö

Donsö is an island in the Gothenburg archipelago. Just like the other islands, Donsö is a car-free island and the traffic consists of mopeds and golf carts. Here lives about 1,500 permanent inhabitants and there are 60 companies, of which a dozen of them are shipping companies. Donsö has two beautiful nature trails, that begin at Torholmen in the southeast and Donsövallen to the north. A salty bath is never far away, Korsholmen is very close to the guest harbour and Lökholmen located on the east side of Donsö among others. On the western pier there is a bathing platform.

Vinterförvaring

Winter time storage

Här finner Ni priser på upptagning, vinterplats med mera. Har du några frågor, vänligen maila till donso@donsohamn.se eller ring oss. Alla priser inkluderar moms.

Here you will find prices on the boat lift, winter storage (outdoors) and more. Do you have any questions, please email to donso@donsohamn.se or call us. All prices includes VAT.

Priser avser en säsong (2019/2020)

Prices for one season (2019/2020)

Båtlängd Vessel length Markhyra Ground rent Båtupptagning (ex avspolning) Boat lift (no rinsing) Miljöavgift/avspolning Environmental fee for the rinsing
Upp till 6 meter Less than 6 meters 1137,50 krSEK 550 krSEK 300 krSEK
6 - 7 meter 6 - 7 meters   1375 krSEK 750 krSEK 560 krSEK
7 - 8 meter 7 - 8 meters 2000 krSEK 800 krSEK 750 krSEK
8 - 9 meter 8 - 9 meters   2450 krSEK 850 krSEK 750 krSEK
9 - 10 meter 9 - 10 meters   2937,50 krSEK 1000 krSEK 750 krSEK
10 - 11 meter 10 - 11 meters 3500 krSEK 1100 krSEK 1000 krSEK
11 - 12 meter 11 - 12 meters 1200 krSEK 1000 krSEK